Ζω και κατοικώ : Σε μια πόλη με ελάχιστο πράσινο και μισοτελειωμένα έργα.Μια πόλη με μύρια προβλήματα.
Μια πόλη χωρίς φαντασία με σχεδόν αδιάφορους για τα κοινά πολίτες.Μια πόλη καφετέρια.
Έχω τα μάτια και την ψυχή ανοιχτά.Έχω ακόμα λίγα όνειρα φυλαγμένα για να μην παραιτηθώ από τις αναζητήσεις μου.
Τα γύρω μέρη είναι πιό όμορφα.Εκεί περιπλανιέμαι.


Μάθημα Ιστορίας

http://www.mapsofwar.com/images/EMPIRE17.swf

Σας δίνω ένα σύνδεσμο. Σε λίγα δευτερόλεπτα   η ιστορία της ανθρωπότητας  μέχρι το 2006.
Ο παλιός χάρτης σβήνει, δημιουργείται νέος. Λίγα δευτερόλεπτα καλύπτουν αιώνες πολέμων και κτήσεων
'Ετσι θα σβηστεί  και η δική μας ιστορία, αυτή που ζήσαμε  ανάμεσα σε  δυο αιώνες και πιστέψαμε πως είναι μια αιωνιότητα.