Ζω και κατοικώ : Σε μια πόλη με ελάχιστο πράσινο και μισοτελειωμένα έργα.Μια πόλη με μύρια προβλήματα.
Μια πόλη χωρίς φαντασία με σχεδόν αδιάφορους για τα κοινά πολίτες.Μια πόλη καφετέρια.
Έχω τα μάτια και την ψυχή ανοιχτά.Έχω ακόμα λίγα όνειρα φυλαγμένα για να μην παραιτηθώ από τις αναζητήσεις μου.
Τα γύρω μέρη είναι πιό όμορφα.Εκεί περιπλανιέμαι.


Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Μάντεψε ποιός;

Μάντεψε ποιός έγραψε το παρακάτω:

''.......Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εν λόγω εγκατάλειψης η χερσαία ζώνη κάτω από την πλατεία ....... παρουσιάζει εικόνα τριτοκοσμική, γεμάτη σκουπίδια-ακαθαρσίες-μπάζα- λάδια και οτιδήποτε άλλο υλικό το οποίο αμαυρώνει το κεντρικότερο σημείο της πόλης μας. Σημειολογικά σας αναφέρω ότι μέχρι σήμερα η Υπηρεσία.............. μη μπορώντας να αντέξει πλέον τα χιλιάδες παράπονα και τις έντονες διαμαρτυρίες των συμπολιτών μας τις τηλεφωνικές και γραπτές οχλήσεις τους έκανε ουσιαστικές παρεμβάσεις το τελευταίο διάστημα αποκαθιστώντας έτσι την εικόνα στην εν λόγω περιοχή.Εκατοντάδες εργατοώρες χρειάστηκε επίσης από την Υπηρεσία.... με ελαφρύ και βαρύ μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και με πεζά τμήματα ανθρώπινου δυναμικού ώστε να απαοκαταστήσει την άθλια εικόνα που παρουσιάζουν τα πολύ μεγάλα παρτέρια του εν λόγω χώρου.
Συν-επικουρικά σας αναφέρω ότι και οι ίδιες εργασίες έλαβαν χώρα και στο χερσαίο τμήμα της παραλιακής ζώνης έμπροσθεν του.... όπου και εκεί η εγκατάλειψη αναδείκνυε όλο το μεγαλείο της.''

_________________________________________________________________________________
Ένα απόσπασμα από κείμενο χωρίς ανάσα,  δημόσιο έγγραφο, μέρος της ιστορίας της διοίκησης του δήμου Κορινθίων από την απερχόμενη  δημοτική αρχή.
Οι ιστορικοί της  αυτοδιοίκησης  αν μελλοντικά  χρειαστεί να  αναπαραστήσουν νοερά την κατάσταση θα μείνουν άφωνοι.
Ήθελα να το μοιραστώ....

Δεν υπάρχουν σχόλια: