Ζω και κατοικώ : Σε μια πόλη με ελάχιστο πράσινο και μισοτελειωμένα έργα.Μια πόλη με μύρια προβλήματα.
Μια πόλη χωρίς φαντασία με σχεδόν αδιάφορους για τα κοινά πολίτες.Μια πόλη καφετέρια.
Έχω τα μάτια και την ψυχή ανοιχτά.Έχω ακόμα λίγα όνειρα φυλαγμένα για να μην παραιτηθώ από τις αναζητήσεις μου.
Τα γύρω μέρη είναι πιό όμορφα.Εκεί περιπλανιέμαι.


Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015

'Οσο διαρκούν τα παραμύθια-Tant qu'ils durent ces contes

 
 
 Jihad Darwiche-Maya Fourioti
2ο Διεθνές Φεστιβάλ Αφήγησης-2ème Festival International de Conte
2 βραδιές με αφηγήσεις στην Κόρινθο-2 soirées de contes à Corinthe
3 και 4 Μαΐου 2015 3 et 4 mai 2015
Ιστορίες Ζωής μέσα στον Πόλεμο-Contes de vie dans la Guerre
Χίλιες και Μια Νύχτες -Mille et Une Nuits
 
Μερικές εικόνες , χιλιάδες λέξεις-Quelques images, des milliers de mots
 
Δυο βραδιές που λάμπουν σαν αστέρια στα μαλλιά μιας νεράιδας
Deux soirées qui brillent comme les étoiles dans la chevelure d'une fée
 
Ευχαριστίες-Remerciements
 
Stelios Pelasgos - Καλλιτεχνικό Διευθυντή και δάσκαλο μου
Directeur Artistique et  maître de formation
Café Fin Corinthe
στο δάσκαλο μου Γιώργο Ιωάννου -à mon maître  Georges Ioannou
Nefelie Maggaloussi- Φωτογράφο-Photographe
 
 
 
 


Δεν υπάρχουν σχόλια: