Ζω και κατοικώ : Σε μια πόλη με ελάχιστο πράσινο και μισοτελειωμένα έργα.Μια πόλη με μύρια προβλήματα.
Μια πόλη χωρίς φαντασία με σχεδόν αδιάφορους για τα κοινά πολίτες.Μια πόλη καφετέρια.
Έχω τα μάτια και την ψυχή ανοιχτά.Έχω ακόμα λίγα όνειρα φυλαγμένα για να μην παραιτηθώ από τις αναζητήσεις μου.
Τα γύρω μέρη είναι πιό όμορφα.Εκεί περιπλανιέμαι.


Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Τις πταίει; Ο ευρών αμοιφθήσεται..Τις πταίει;
Σωροί από μπάζα και σκουπίδια στην κοίτη του Ξηριά, εκεί στο  αντιπλημμυρικό έργο.
Ουδεμία αιδώς.
Ο εργολάβος έκανε τη δουλειά του και είπε να ''ξαλαφρώσει'' πάνω στην κοίτη;
Κάποιο δημοτικό φορτίο;
Όπως και να έχει το πράγμα, σας ειδοποίησα.
Ας πάει ο  νέος αντιδήμαρχος  με τα συνεργεία του να κάνει την αποκομιδή.
Προσωπικό και μηχανήματα υπάρχουν σε πλεόνασμα  τώρα.
Και ας εφαρμοστεί στην πολεοδομία του δήμου Κορινθίων ένα μέτρο με τις κατεδαφίσεις , να  δηλώνουν οι εργολάβοι , ιδιοκτήτες και λοιποί που πηγαίνουν τα μπάζα των κατεδαφίσεων και άλλα χρωματιστά απόβλητα.Υπάρχει το  ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1312 24 Αυγούστου 2010 ΕΔΩΜέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).
Με βάση την απόφαση αυτή που υπογράφηκε από τις κυρίες Λ.Κατσέλη και Τ.Μπιρμπίλη  σε κάθε διαχειριστή ΑΕΚΚ ή άλλο οικονομικό παράγοντα, ο οποίος ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης και ειδικότερα των άρθρων 7, 8 και 9 αυτού,επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο
20 του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.3854/2010.

Για την εξαιρετική περίπτωση που δεν το γνωρίζατε......ή κάνετε πως δεν το γνωρίζατε.
Οι κατασκευές νέων πεζοδρομίων γαρ....Που ταξίδεψαν αυτά τα ΑΕΚΚ; Ουδείς γνωρίζει.....
Ο ευρών αμοιφθήσεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: