Ζω και κατοικώ : Σε μια πόλη με ελάχιστο πράσινο και μισοτελειωμένα έργα.Μια πόλη με μύρια προβλήματα.
Μια πόλη χωρίς φαντασία με σχεδόν αδιάφορους για τα κοινά πολίτες.Μια πόλη καφετέρια.
Έχω τα μάτια και την ψυχή ανοιχτά.Έχω ακόμα λίγα όνειρα φυλαγμένα για να μην παραιτηθώ από τις αναζητήσεις μου.
Τα γύρω μέρη είναι πιό όμορφα.Εκεί περιπλανιέμαι.


Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Τι από τα παρακάτω τηρήσατε, δήμαρχε στην Πλατεία Περιβολάκια;1) Συγκαλέσατε την Επιτροπή Κινηματογράφων Θεάτρων και  Λοιπών Θεαμάτων όπως ορίζει ο Νόμος (Α.Ν. 445, 446/1937 και Β.Δ. 15/17.05.1956, ν.δ. 917/1971 ) για να δοθεί άδεια στην επιχείρηση που καταλαμβάνει το χώρο στα Περιβολάκια επ'αμοιβή;
 2) Εφαρμόσατε τις διατάξεις  του Προεδρικού Διατάγματος  12/05 (ΦΕΚ 10 Α’/18-1-05) :Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου);

Ας διαβάσουν λοιπόν οι συμπολίτες μας τι αναφέρει το προεδρικό διάταγμα επ'αυτού και ας σας κρίνουν για τις αποφάσεις σας:
Άρθρο 2
1. Για την χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες (δήμος ή κοινότητα ή νομαρχιακή αυτοδιοίκηση) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) αίτηση του ενδιαφερομένου, β)βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας περί υποβολής δήλωσης έναρξης-άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με το Ν. 4045/1960 (Α΄ 47) και το άρθρο 13 και το άρθρο 29 Ν. 1642/1986 (Α΄ 125),
γ) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος της τελευταίας τριετίας,
δ) δύο (2) φωτογραφίες προσφάτου εκδόσεως,
ε) φωτοαντίγραφα της αδείας κυκλοφορίας του οχήματος που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτουμένης δραστηριότητας, ως και της άδειας ικανότητας του οδηγού.
......
2) Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων-ποτών, υποβάλλονται φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας και βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας σχετικής υγειονομικής νομοθεσίας.
.................
Άρθρο 6
.........................
3. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε φύσεως ψυχαγωγικών παιχνιδιών, λούνα πάρκ, πίστας αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, απαιτούνται πλέον των προβλεπομένων από τις διατάξεις Νόμων και πλέον των αναφερομένων στο άρθρο 2 του παρόντος κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
..........
β) γνωμάτευση του Συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράφων», αν πρόκειται για λούνα-πάρκ, τσίρκο, συναυλίες, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις (όπως το ελαστικό σάλτο) και λοιπές παρεμφερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την καταλληλότητα των χώρων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,
γ) βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,
δ) βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
ε) βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών,
στ) άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α΄ 216),
...............................................
4. Ο χρόνος άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου σε ένα συγκεκριμένο χώρο δεν δύναται να υπερβαίνει δύο (2) συνεχόμενους μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι υπάρχει άσκηση υπαίθρου στάσιμου εμπορίου και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις.

Χωρίς σύμβαση, χωρίς μέτρα ασφάλειας, χωρίς γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων αλλά και χωρίς να κόβονται  αποδείξεις δεν νομίζετε πως  έχει γίνει υπέρβαση των ορίων της νομιμότητας;
Μήπως το αντίτιμο για μια βόλτα είναι ήδη πολύ ακριβό;

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δεν μπορεί να γίνει επώνυμη καταγγελία στην εφορία ή στον ΣΔΟΕ για να ελεγχθεί περαιτέρω η περίπτωση τουλάχιστον ως προς το οικονομικό της σκέλος;

Μάγια Φουριώτη είπε...

Μπορεί επώνυνα και ανώνυμα στην Οικονομική Αστυνομία
frccu@hellenicpolice.gr

ΣΔΟΕ
kataggelies@sdoe.gr

Yank_o είπε...

Η Ελλάδα ήταν και παραμένει γεμάτη από τέτοια "σκηνικά". Παρά τη μιζέρια που αποπνέουν, αποφάσισα να πάω τα παιδιά μου. Μας έκανε εντύπωση το ότι στο "τραμπολίνο με σχοινιά" (δεν ξέρω πώς αλλιώς περιγράφεται) άφηναν να ανέβουν και πολύ μικρά/ελαφριά παιδιά, πράγμα που δεν ξέρω πόσο ασφαλές είναι και που, όπως μου θύμισαν, στην Τουρκία το είχαμε δει να απαγορεύεται.