Ζω και κατοικώ : Σε μια πόλη με ελάχιστο πράσινο και μισοτελειωμένα έργα.Μια πόλη με μύρια προβλήματα.
Μια πόλη χωρίς φαντασία με σχεδόν αδιάφορους για τα κοινά πολίτες.Μια πόλη καφετέρια.
Έχω τα μάτια και την ψυχή ανοιχτά.Έχω ακόμα λίγα όνειρα φυλαγμένα για να μην παραιτηθώ από τις αναζητήσεις μου.
Τα γύρω μέρη είναι πιό όμορφα.Εκεί περιπλανιέμαι.


Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012

Δειλά... Δειλά το Μάρτη του 2011


Η πρώτη  απ'ευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης στην μονοπρόσωπη ΕΠΕ του κ.Ηλία Κανελλάκη ανηψιού του δημοτικού συμβούλου κ.Γεώργιου Οικονόμου έγινε το Μάρτιο του 2011 σχεδόν στην αρχή της θητείας της δημοτικής αρχής  συνολικού ποσού 58.093,12 € καθόλου ευκαταφρόνητου για αρχή.
(ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΩΛ7-8)Τον Σεπτέμβριο του 2011 γίνεται η δεύτερη απ' ευθείας ανάθεση αξίας 10.058,77€ (ΑΔΑ:4Α8ΚΩΛ7-ΚΤΕ) συνοδευόμενη από την  απ' ευθείας ανάθεση του σημαιοστολισμού της πόλης για την 28η Οκτωβρίου 2011 (ΑΔΑ4Α8ΚΩΛ7-ΞΕ4) αξίας 2.179,56€
Τον Οκτώβριο του 2011 ανατίθεται νεα προμήθεια γραφικής ύλης μετά από ανοικτό διαγωνισμό συνολικής αξίας 133.382,90€
(ΑΔΑ: 45Β3ΩΛ7-ΕΑΦ)
Το Μάιο του 2012 το ποσό αυξάνεται με νέα ανάθεση μετά από διαγωνισμό σε
187.835,52€
(ΑΔΑ: Β49ΦΩΛ7-0ΧΗ)
Σύνολο 391.549,87 για το δήμο Κορινθίων

Ο δήμος Λουτρακίου Περαχώρας ανέθεσε στον ίδιο προμηθευτή προμήθεια γραφικής ύλης αξίας 49.314,24 € για όλο το 2011 επίσης με απ' ευθείας ανάθεση.Ο δήμος Καλαμάτας  για το 2012  106.284,36€ (ΑΔΑ:Β41ΒΩΕΕ-Π0Ο) και ο δήμος Άργους στις 11-6-2012 18.835,16€ (ΑΔΑ: Β4ΛΜΩΨΔ-ΠΔ5)

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μόνο ο δήμος Κορινθίων έχει αυξημένες ανάγκες σε γραφική ύλη σύμφωνα με τις προβαλλόμενες δικαιολογίες του αντιδήμάρχου Οικονομικώνκ.Καμπούρη.
Εκείνο που δεν είναι γνωστό είναι ποιοί προμηθευτές συμμετείχαν στους 2  ανοικτούς διαγωνισμούς διότι δεν έχει δημοσιευθεί το ακριβές πρακτικό της Οικονομικής επιτροπής όπως έκαναν οι δήμοι Καλαμάτας και Άργους.Από τα στοιχεία που παραθέτουν φέρεται πως εκπρόσωπος της εταιρείας Καννελάκη είναι ο κύριος Βλάσης Τουρλής.
Κύριε Καμπούρη,
Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για το πρωτόκολλο παραλαβής Υλικών (ΕΚΠ-ΟΤΑ) και το Δελτίο Εισαγωγής Υλικών στην Αποθήκη; Σε ποιά αποθήκη φυλάσσονται αυτά τα υλικά;
Διότι οι μαρτυρίες υπαλλήλων, τα χαρτάκια με το ΝΑΙ και το μικρό φορτηγάκι που επισκέπτεται το δήμο άλλα πράγματα μας δείχνουν.
Και τέλος πάντων  στην Κερκύρας 6, υπάρχει εταιρεία ή είναι μόνο στα χαρτιά για να συμμετέχει σε διαγωνισμούς των δήμων;
Ο δήμαρχος δεν θα απαντήσει διότι έχει πολλές φωτιές αναμένες, εσείς όμως ως υπεύθυνος αντιδήμαρχος μπορείτε, ή κωλύεστε;

Δεν υπάρχουν σχόλια: