Ζω και κατοικώ : Σε μια πόλη με ελάχιστο πράσινο και μισοτελειωμένα έργα.Μια πόλη με μύρια προβλήματα.
Μια πόλη χωρίς φαντασία με σχεδόν αδιάφορους για τα κοινά πολίτες.Μια πόλη καφετέρια.
Έχω τα μάτια και την ψυχή ανοιχτά.Έχω ακόμα λίγα όνειρα φυλαγμένα για να μην παραιτηθώ από τις αναζητήσεις μου.
Τα γύρω μέρη είναι πιό όμορφα.Εκεί περιπλανιέμαι.


Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Αμελλητί και άλλες ιστορίες'Ενα από τα καλά στοιχεία που άφησε η διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ της διετίας 2009-2011 ήταν το σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) με σκοπό τη διαφάνεια και τη δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας με παράλληλη ενημέρωση των πολιτών.
Μια περίληψη του ΔΙΑΥΓΕΙΑ μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ.
Η τελευταία παράγραφος του συγκεκριμένου κειμένου αναφέρει:
Η ανάρτηση πρέπει να λαμβάνει χώρα αμελλητί, δηλαδή τάχιστα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η αμελλητί ανάρτηση επιβάλλεται όχι απλώς για να εκπληρωθεί ο σκοπός του νόμου για έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών, διαφάνεια και αποτελεσματικό έλεγχο της διοικητικής δράσης, αλλά και επειδή σε αρκετές περιπτώσεις πράξεων η ανάρτηση συνιστά προϋπόθεση για την εκτέλεσή τους.
Αμελλητί σημαίνει τάχιστα.
Με το ν. 4057/2012 - ΦΕΚ Α΄ 54 έγινε και μια τροποποίηση επί τα βελτίω

4. Στο άρθρο 3 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το
όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση.»


Καταλαβαίνω πως  για τις όποιες αργοπορημένες αναρτήσεις θα ευθύνεται ο υπάλληλος, ποτέ η διοίκηση.
Διότι πως να εξηγήσω την πληθώρα αναρτήσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ που και εκπρόθεσμές είναι και δεν φαίνεται να ιδρώνει το αυτί κανενός αλλά συνεχίζεται η σπατάλη του δημοσίου χρήματος και των φορολογουμένων πολιτών που οδηγούνται στην εξαθλίωση;
Σήμερα δίνω στους δημοσιογράφους (κατηγορούμενους ή μή), τους αιρετούς των δήμων και Περιφέρειας κάθε πολιτικού προσανατολισμού μια συμβουλή:Να ψάξουν το ΔΙΑΥΓΕΙΑ ενδελεχώς για την περιοχή μας.'Οποιος ξέρει να διαβάζει, βρίσκει.
Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι ο αρμόδιος επίτροπος και οι Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης για την απόδοση ευθυνών.
Όποιος έχει απορίες και πραγματικό ενδιαφέρον για τη διαφάνεια ας επικοινωνήσει μαζί μου.
Αρκετά έχει υποτιμηθεί η νοημοσύνη μας, δεν νομίζετε;

(Η συνέχεια έπεται για να υπάρχει και η ανάλογη προσμονή)

Δεν υπάρχουν σχόλια: